Hem

Kundalini Yoga

Ayurveda

Panchakarma

Massage

Healing

Ito Thermie

Kurser

Produkter

Prislista

Fotogalleria

Om oss

 

 

SÁASIL - NAH

 

Kundalini Yoga - Ayurveda - Massage - Healing

 

 

 

Kundalini Yoga

 

 

   Kundalini yoga är en lära, konst och en teknik som gör att vi kan komma åt och utnyttja vår egen kreativitet. Denna kraft (Shakti) tros ligga outnyttjad i den lägre delen av ryggraden och brukar ofta beskrivas som en ihopringlad, sovande orm (Kundalin betyder ”ihopringlad”), tills den vaknar, spontant eller genom yogatekniker och reser sig för att förena sig med den universella kraften (prana). Detta ger en individ kraft, med utökad medvetenhet och vakenhet utöver den vanliga uppfattningsförmågan.


Kundalini yoga består av övningar och positioner (asanas) med särskild andningsteknik (pranyama), hand- och fingerkombinationer (mudras) kroppslås (bhandas), sång (mantras), sekvens av rörelser (kriyas) och meditation, tillsammans eller i en sekvens för att skapa exakta, specifika effekter.


Denna lära har studerats i kloster i Indien och i Tibet under tusentals år. Kunskapen om Kundalini yoga har hållits hemlig framtill det att mästare Yogi Bhajan delade med sig av kunskapen till andra i sin undervisning.


Alla former av yoga strävar efter samma mål: förening. Yoga betyder att förena eller länka människan med universum.

 

 

www.saasil-nah.se 

walter@saasil-nah.se